Education

May 54 na bayabas sa lamesa kung hahatiin Ito sa Tamang bilang Ilan ang magiging Laman ng basket, ,

Written by Winona · 9 sec read >


May 54 na bayabas sa lamesa kung hahatiin Ito sa Tamang bilang Ilan ang magiging Laman ng basket


answer \: my \: quetion \: please

Answer:

May 54 na bayabas sa lamesa kung hahatiin sa tamang bilang ilan ang magiging laman ng basket?

54 ÷ 2 = 27

27 ang magiging laman ng basket

#CarryOnLearning

Step-by-step explanation:


Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.