Education

Naghanda ng 60 tinapay ang nanay para sa mga panauhin. May 7 mesa siyang lalagyan na may 7 panauhing nakaupo. Sapat ba ang bilang ng tinapay na inihanda ng nanay. Bakit, 11. llanang tinapay na inihanda?, 12. Ilan ang panauhin ng nanay? , 13. Anong operation ang gagamitin? , 14. Ano ang pamilang na pangungusap 15. Ano ang tamang sagot

Written by Winona · 32 sec read >


Naghanda ng 60 tinapay ang nanay para sa mga panauhin. May 7 mesa siyang lalagyan na may 7 panauhing nakaupo. Sapat ba ang bilang ng tinapay na inihanda ng nanay. Bakit


11. llanang tinapay na inihanda?
12. Ilan ang panauhin ng nanay?
13. Anong operation ang gagamitin?
14. Ano ang pamilang na pangungusap 15. Ano ang tamang sagot​

0cd36de0f536907108a56b3439b738eb

Answer:

Naghanda ng 60 tinapay ang nanay para sa mga panauhin. May 7 mesa siyang lalagyan na may 7 panauhing nakaupo. Sapat ba ang bilang ng tinapay na inihanda ng nanay. Bakit?

->Oo, dahil yung nanay ay naghanda ng 60 na tinapay at may 7 lang na panauhing nakaupo. At itoy sumubra pa ang handa ng nanay.

Step-by-step explanation:

11. llan ang tinapay na inihanda?

  • 60 na tinapay ang inihanda.

12. Ilan ang panauhin ng nanay?

  • 7 ang mga panauhin ng nanay.

13. Anong operation ang gagamitin?

  • Division ang gagamitin na operasyon

15.ano ang tamang sagot?

  • Ang tamang sagot ay 8.4

Paki check din po kung may mali.


b6cd11983180fd4fd5b6658b224084b7

Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.