Education

Nagpapakita ng mga datos ng pagpapahalaga at pagmamahal sa bayan noong panahon ng mga Hapon.

Written by Winona · 9 sec read >


Nagpapakita ng mga datos ng pagpapahalaga at pagmamahal sa bayan noong panahon ng mga Hapon.

1.) Pag tatanggol sa ating bayan laban sa mga hapon

2.) Pag sunod sa alitun tunin ng ating bayan

3.) Pagiging matatag ng bawat isa sa panahon ng hapon

Explanation:

hope it helps po


Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.