Education

Ngayon, gumawa ka ng isang sulat na makapaglalarawan ng iyong mga saloobin tungkol sa epekto ng migrasyon dulot ng globalisasyon at kung paano ka makakatulong para matutugunan ng ating pamahalaan na mabigyang solusyon o kalutasan ang mga suliraning ito. Maging malikhain sa paggawa nito.

Written by Winona · 38 sec read >


Ngayon, gumawa ka ng isang sulat na makapaglalarawan ng iyong mga saloobin tungkol sa epekto ng migrasyon dulot ng globalisasyon at kung paano ka makakatulong para matutugunan ng ating pamahalaan na mabigyang solusyon o kalutasan ang mga suliraning ito. Maging malikhain sa paggawa nito.​

Answer:

Sagot:

Makakatulong ako sa pamamagitan ng pag-unawa at paggalang dahil kailangan natin iyan sa panahon ngayon at iyon ay napakahalaga dahil kailangan mo talagang gamitin iyon kahit anong respeto at pang-unawa ay bibigyan ko ito ng solusyon sa pamamagitan ng kung susundin mo ang sinabi ko ay may respeto at pang-unawa ako upang ang solusyon sa mga problemang kinakaharap natin ngayon.

Paliwanag:

Ang proseso ng pag-alis o paglipat mula sa isang pulitikal na lugar o teritoryo patungo sa isa pa, permanente man o pansamantala.

Bilang resulta ng globalisasyon, dalawang pangunahing uri ng migrasyon ang nagaganap.

Ang una ay ang paglipat ng mga tao sa mga pook urban.

Ang pangalawa ay ang mga tao ay lumilipat mula sa kanilang sariling bansa patungo sa isang mas maunlad na bansa.

Para sa karagdagan na kaalaman bisitahin lamang an


Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.