Education

Pa help po need na po Thankyou

Written by Winona · 4 sec read >


Pa help po need na po Thankyou​

c944aea4b1c9216499d7920ed170cf29

Answer:

1.B

2.A

3.D

4.C

5.B

Step-by-step explanation:

HOPE IT HELPS

PA FOLLOW&BRAILIEST PO


Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Up Next: 11. Siya ang kauna-unahang gobernador sibil na itinalaga ng pangulo ng Estados Unidos, A. Heneral Elwell Ottis, B.Heneral Wesley Merrit, C.Heneral Arthur McArthur, D.Heneral William Howard Taft, 12. Ipinatupad ang patakarang ito upang pumayag ang mga Pilipino na manumpa ng katapatan sa mga Amerikano. , A.Patakarang Pasipikasyon, B.Patakarang Kooptasyon, C.Patakarang Demokrasya , D.Patakarang Militar , 13. Layunin ng patakarang ito na supilin ang damdaming nasyonalismo ng nakararaming Pilipino na patuloy na nakikipaglaban sa mga Amerikano para sa kalayaan ng bansa. A. Patakarang Pasipikasyon , C. Patakarang Kooptasyon, B. Patakarang Demokrasya, D. Patakarang Militar, 14. Ano susog na nagbigay daan sa upang palitan ang pamahalaang millitar ng pamahalaang sibil , 15. Ang Batas, Malasariling Pamahalaan., A. Batas Cooper, C. Batas Hare-Hawes Cutting, B. Batas Jones, D. Batas tyding- McDuffie, 16. Ang Batas, ay naging batayan ng pamahalaang demokratiko., A. Batas Cooper, C. Batas Hare-Hawes Cutting, B. Batas Jones, D. Batas tyding- McDuffie, 17. Mas kilala ito sa tawag na Philippine Autonomy Act na naging unang hakbang sa, pagsasarili ng ating bansa., A. Batas Cooper, C. Batas Hare-Hawes Cutting, B. Batas Jones, D. Batas tyding-McDuffie, 18. Ang nagpasa ng resolusyon sa pagtatag ng isang Komisyong Pangkalayaan., A. Batas Asemblea, C. Batas Asamblea, B. Kongreso, D. Senado, 19. Sino ang nanguna sa unang misyong pangkalayaan papuntang Amerika?, A. Sergio Osemena, C. Benito Legarda, B. Claro M. Recto, D. Manuel Luis Quezon, 20. Ang Misyong OS-ROX ay pinangunahan nina, A. Sergio Oseme\xf1a at Manuel Luis Quezon, B. Claro M. Recto at Sergio Osme\xf1a, C. Sergio Osme\xf1a at Manuel Roxas, D.Sergio Osme\xf1a at Manuel Luis Quezon, KUNG DI NAMAN TAMANG SAGOT I BIBIGAY REPORT KO