All Stories

Write the appropriate operation symbol to make each mathematical sentence true. 1. 15_____ (-4) 2=-30 2.-8+ (-1)_____-4=-5 3. 72____(-8)+8=1 4.-16____4\xf74 = 16 5. -37+ 23_____16=2

Write the appropriate operation symbol to make each mathematical sentence true. 1. 15_____ (-4) 2=-30 2.-8+ (-1)_____-4=-5 3. 72____(-8)+8=1...

Jul 2 · 5 sec read >

Mathematics pasagot, mathematics pasagot, mathematics pasagot, mathematics pasagot, mathematics pasagot

Mathematics pasagot mathematics pasagotmathematics pasagotmathematics pasagotmathematics pasagot​   Sorry to break your bubble po ah. Kinakabahan ako kasi alam...

Jul 2 · 5 sec read >

Let us say you are an owner or manager of a company. Which theory of motivations will you apply to your employees? Explain your answer.

Let us say you are an owner or manager of a company. Which theory of motivations will you apply...

Jul 2 · 7 sec read >

A motor will make electrical energy change into., A. Motion energy, B. Chemical energy , C. Mechanical energy , D. Nothing

A motor will make electrical energy change into. A. Motion energyB. Chemical energy C. Mechanical energy D. Nothing​  ...

Jul 2 · 8 sec read >

Gawain sa Pagkatuto Bilang 5: bumuo ng isang makabuluhang pahayag na nagpapaliwanag sa kalagayan ng mga karaniwang mamamayan sa gitnang panahon sa pamamagitan ng natutunan mo sa piyudalismo at manoryalismo.

Gawain sa Pagkatuto Bilang 5: bumuo ng isang makabuluhang pahayag na nagpapaliwanag sa kalagayan ng mga karaniwang mamamayan sa...

Jul 2 · 10 sec read >

Show the solution ty., 2. 81 \xf7 3 x 2 \xf7 6 x 2 \xf7 3 = n,

Show the solution ty. 2. 81 ÷ 3 x 2 ÷ 6 x 2 ÷ 3 = n​  ...

Jul 2 · 3 sec read >