All Stories

Tawag sa bayan kung saan isinilang si Hesus.

Tawag sa bayan kung saan isinilang si Hesus.   Answer: Bethlehem Explanation: sa bethlehem isinilang si Hesus

Jul 6 · 3 sec read >

Answer the questions on p. 176 “Think It Over”., Need napo now

Answer the questions on p. 176 “Think It Over”. Need napo now   Answer: Where is that page po?...

Jul 6 · 6 sec read >

ito ay Ang siyang pinagmulan Ng association of southeast Asia na pinagtibay sa lungsod Ng Bangkok upang mapaunlad Ang kabuhayan at kultura Ng bawat kasapi

ito ay Ang siyang pinagmulan Ng association of southeast Asia na pinagtibay sa lungsod Ng Bangkok upang mapaunlad Ang...

Jul 6 · 6 sec read >

Is overlapping shapes an example of contrast in shapes

Is overlapping shapes an example of contrast in shapes   Answer: sea rch mopu sa g o o g...

Jul 6 · 6 sec read >

Ano ang ibig sabihin ng siblisado ang isip

Ano ang ibig sabihin ng siblisado ang isip​   Answer: Ang Ibig Sabihin ng Sibilisado ang Isip ... pang-uri...

Jul 6 · 49 sec read >

Is this true or false?

Is this true or false?   SYMBOL It is a mark, sign, or word that specify, signal, or is...

Jul 6 · 6 sec read >

What material at home that has the same sound as pengling, pipa and dizi.

What material at home that has the same sound as pengling, pipa and dizi.​   Answer: metallic objects such...

Jul 6 · 4 sec read >