Education

Pagsasanay 2 Panuto: Piliin sa kahon ang tamang sagot likas na bagay disenyong abstract malinis emphasis masaya 1. Gumagamit tayo ng 2. Ang bakat ay nagpapakita ng disenyong 3. Maging 4. Binibigyan ng nakagawa ako ng likhang sining na paglilimbag, sa paglilimbag na may diin sa mga kulay sa lugar na paggagawaan ko ng Sining, ang nais kong idisenyo. 5.

Written by Winona · 13 sec read >


Pagsasanay 2 Panuto: Piliin sa kahon ang tamang sagot likas na bagay disenyong abstract malinis emphasis masaya 1. Gumagamit tayo ng 2. Ang bakat ay nagpapakita ng disenyong 3. Maging 4. Binibigyan ng nakagawa ako ng likhang sining na paglilimbag, sa paglilimbag na may diin sa mga kulay sa lugar na paggagawaan ko ng Sining, ang nais kong idisenyo. 5.​

a3cb0d64ad4eabfd24c10199c92be284

Answer:

1likas na bagay.

2.disinyong abstract

3masaya

4emphsis

malinis


Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.