Education

Pagsusulit: Panuto: Basahin at unawain ang pangungusap. Lagyan ng Tama o Mali ang bawat bilang 1. Gumagamit tayo ng disenyong abstracto di makatotohanan sa paglikha ng bakat o limbag 2. Ang mga dahon, sanga , balat ng kahoy, bato at balahibo ng hayop ay ilan lamang sa mga likas na maaaring gamitin sa paglilimbag. 3. Ang paglilipat ng larawan o pag iiwan ng bakat gamit ang tinta sa papel o iba pang kagamitan ay tinatawag na printing o paglilimbag. 4. Gumamit tayo ng krayola sa paglilimbag upang ilipat ang disenyo sa paglilimbag 5. Sa paglilimbag gumagamit tayo ng mga likas na bagay upang makalikha tayo ng karaniwang disenyo.

Written by Winona · 22 sec read >


Pagsusulit: Panuto: Basahin at unawain ang pangungusap. Lagyan ng Tama o Mali ang bawat bilang 1. Gumagamit tayo ng disenyong abstracto di makatotohanan sa paglikha ng bakat o limbag 2. Ang mga dahon, sanga , balat ng kahoy, bato at balahibo ng hayop ay ilan lamang sa mga likas na maaaring gamitin sa paglilimbag. 3. Ang paglilipat ng larawan o pag iiwan ng bakat gamit ang tinta sa papel o iba pang kagamitan ay tinatawag na printing o paglilimbag. 4. Gumamit tayo ng krayola sa paglilimbag upang ilipat ang disenyo sa paglilimbag 5. Sa paglilimbag gumagamit tayo ng mga likas na bagay upang makalikha tayo ng karaniwang disenyo.​

18bcef2870ef622dda772d4d51edb4f8

Answer:

tama

tama

mali

mali

tama


Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.