Education

Pagtalakay sa Leksiyon 28 Balikan B Hanapin sa Hanay B ang katawagan ng mga larawan sa Hanay A. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Hanay A Hanay B a, hawak-kamay b. hating-gabi . 2. c. bahay-kubo 3. d. urong-sulong

Written by Winona · 12 sec read >


Pagtalakay sa Leksiyon 28 Balikan B Hanapin sa Hanay B ang katawagan ng mga larawan sa Hanay A. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Hanay A Hanay B a, hawak-kamay b. hating-gabi . 2. c. bahay-kubo 3. d. urong-sulong ​

Answer:

ha?

Explanation:

Stan Enhypen for better future for better future for better future for better future for


Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.