Education

Pahalang, 3. Mayroon itong proseso o magkakasunod na hakbang na dapat sundin tungo sa pagtuklas ng kasagutan sa kung anumang layunin ng pananaliksik. , 4.Ang mga talahanayan at iba pang kagamitang grapik ay nakatutulong sa kalinawan ng presentasyon. , 6. Kinokolekta ang mga ideya at detalye na may kaugnayan sa estruktura ng gramatika na ginagamit ang tamang bantas, ispeling at porma , 7.Sinusuri ng mananaliksik ang mga datos. , 10.Ang mga datos ay nangangailangan ng mga sanggunian, Pababa , 1. Walang kinikilingan at lohikal ang pananaliksik., ” 2.Paghahanap ng mga datos mula sa ibat ibang mapagkukunan maging itoy sa aklatan, institusyon, tao, internet, media at komunidad. “, 5.Tinitiyak na sa pagkuha ng datos ay nangangailangan ng sariling paraan para makuha ang mga ito., 8. Kinakailangang hindi maaaring baguhin ang anumang natuklasan sa pananaliksik para lamang mapagbigyan ng sariling interes. , 9. Ang pananaliksik na naisagawa ay maayos na sinusunod ang mga hakbang ayon sa pagkasunod sunod nito. , 11. Ang isang mananaliksik ay naglalagay ng mga sanggunian para sa ikatitibay ng isang pananaliksik .

Written by Winona · 1 min read >


Pahalang


3. Mayroon itong proseso o magkakasunod na hakbang na dapat sundin tungo sa pagtuklas ng kasagutan sa kung anumang layunin ng pananaliksik.

4.Ang mga talahanayan at iba pang kagamitang grapik ay nakatutulong sa kalinawan ng presentasyon.

6. Kinokolekta ang mga ideya at detalye na may kaugnayan sa estruktura ng gramatika na ginagamit ang tamang bantas, ispeling at porma

7.Sinusuri ng mananaliksik ang mga datos.

10.Ang mga datos ay nangangailangan ng mga sanggunian

Pababa

1. Walang kinikilingan at lohikal ang pananaliksik.

2.Paghahanap ng mga datos mula sa ibat ibang mapagkukunan maging itoy sa aklatan, institusyon, tao, internet, media at komunidad.

5.Tinitiyak na sa pagkuha ng datos ay nangangailangan ng sariling paraan para makuha ang mga ito.

8. Kinakailangang hindi maaaring baguhin ang anumang natuklasan sa pananaliksik para lamang mapagbigyan ng sariling interes.

9. Ang pananaliksik na naisagawa ay maayos na sinusunod ang mga hakbang ayon sa pagkasunod sunod nito.

11. Ang isang mananaliksik ay naglalagay ng mga sanggunian para sa ikatitibay ng isang pananaliksik .​​

Pahalang

3. Mayroon itong proseso o magkakasunod na hakbang na dapat sundin tungo sa pagtuklas ng kasagutan sa kung anumang layunin ng pananaliksik.

4.Ang mga talahanayan at iba pang kagamitang grapik ay nakatutulong sa kalinawan ng presentasyon.

6. Kinokolekta ang mga ideya at detalye na may kaugnayan sa estruktura ng gramatika na ginagamit ang tamang bantas, ispeling at porma

7.Sinusuri ng mananaliksik ang mga datos.

10.Ang mga datos ay nangangailangan ng mga sanggunian

Pababa

1. Walang kinikilingan at lohikal ang pananaliksik.

2.Paghahanap ng mga datos mula sa ibat ibang mapagkukunan maging itoy sa aklatan, institusyon, tao, internet, media at komunidad.

5.Tinitiyak na sa pagkuha ng datos ay nangangailangan ng sariling paraan para makuha ang mga ito.

8. Kinakailangang hindi maaaring baguhin ang anumang natuklasan sa pananaliksik para lamang mapagbigyan ng sariling interes.

9. Ang pananaliksik na naisagawa ay maayos na sinusunod ang mga hakbang ayon sa pagkasunod sunod nito.

11. Ang isang mananaliksik ay naglalagay ng mga sanggunian para sa ikatitibay ng isang pananaliksik .


Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.