Education

Panuto: Batay sa mga natutuhan mo at napulot na aral sa nasabing aralin. Sumulat ng orihinal na piyesa ng Spoken Poetry na may malayang taludturan, dalawang saknong na may apat na taludtod. Gawin ito sa isang malinis na papel.

Written by Winona · 12 sec read >


Panuto: Batay sa mga natutuhan mo at napulot na aral sa nasabing aralin. Sumulat ng orihinal na piyesa ng Spoken Poetry na may malayang taludturan, dalawang saknong na may apat na taludtod. Gawin ito sa isang malinis na papel.​

Answer:

sorry i need ponits

Explanation:

sorry i nedd points sorry i need ponitssorry i need ponitssorry i need ponits


Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.