Education

Panuto: Kumpletuhin ang talaan sa ibaba. Isulat ang tamang sagot sa angkop na hanay ng bawat bilang. Dividend Divisor Quotient Remainder a. 109 10 b. 221 12 c. 245 13 d. 451 100 e. 563 115

Written by Winona · 7 sec read >


Panuto: Kumpletuhin ang talaan sa ibaba. Isulat ang tamang sagot sa angkop na hanay ng bawat bilang. Dividend Divisor Quotient Remainder a. 109 10 b. 221 12 c. 245 13 d. 451 100 e. 563 115​

d ko alam sry p sry talaga


Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.