Education

Panuto: Magbigay ng limang tuntunin na dapat sundin sa tama at ligtas na paggamit ng computer, internet, at email., 18., 19., 20.

Written by Winona · 34 sec read >


Panuto: Magbigay ng limang tuntunin na dapat sundin sa tama at ligtas na paggamit ng computer, internet, at email.


18.
19.
20.​

Panuto:

Magbigay ng limang tuntunin na dapat sundin sa tama at ligtas na paggamit ng computer, internet, at email.

 \\

======================

  • 1. Pag gagamit tayo ng computer o ibang gadgets, dapat may limitadong oras din tayo para dito upang hindi tayo mapagod at hindi rin mapapagod ang ating mga mata.
  • 2. Kapag gumagamit tayo ng internet, huwag basta basta maniniwala sa mga fake news kung hahanap ka ng balita tungkol dito baka kasi hindi naman ito totoo.
  • 3. Kung gagamit ka ng email, huwag ding basta basta maniniwala sa mga nessages na hindi naman totoo. Gaya nga sa paggamit ng internet, minsan may mga kumakalat na fake news, minsan may naniniwala rin dito.
  • 4. Kung gagamit ulit ng email ulit, huwag tumanggap ng mga messages sa mga taong hindi mo kilala.
  • 5. At pang huli, kung gagamit ka ng computer, huwag ito iwanan nakabukas dahil magdudulot ito ng sunog.

 \\

 \color{aqua}\sf{Jindy} ☺️


Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.