Education

PANUTO: Punan ng iyong sariling opinyon ang graphic organizer. KAHALAGAHAN NG PAGGALANG NG SUHESTIYON O IDEYA KAHALAGAHAN NG PAGTANGGAP NG SUHESTIYON O IDEYA KAHALAGAHAN NE PAGBIBIGAY NG SUHESTIYON O IDEYA, pa help po kailangan na po talaga, follow ko po kayo, at brainliest answer

Written by Winona · 25 sec read >


PANUTO: Punan ng iyong sariling opinyon ang graphic organizer. KAHALAGAHAN NG PAGGALANG NG SUHESTIYON O IDEYA KAHALAGAHAN NG PAGTANGGAP NG SUHESTIYON O IDEYA KAHALAGAHAN NE PAGBIBIGAY NG SUHESTIYON O IDEYA


pa help po kailangan na po talaga
follow ko po kayo
at brainliest answer​

d2404533597bce398c34c7918c3254e1

Explanation:

Ang bawat tao ay may ibay ibang pananaw at suhestiyon na dapat nating igalang upang hindi na pagsimulan ng away at sigalot.

Kung iginagalang mo ito ay kailangan mo itong tanggapin sa kabila ng pagkakaiba. Makinig ka sa kanilang paliwanag bago mo husgahan.

Mahalaga ang pagbibigay ng suhesyon at idea sa isang bagay upang maipahagay mo ang iyong nararamdaman at iniisip ngunit handa ka rin dapat na tumanggap ng payo o puna ukol dito


Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.