Education

PANUTO: Salungguhitan at itala sa wastong hanay sa ibaba ang bilang ng mga pangungusap na kinabibilangan ng kaantasan nito., 1. Mas magaan ang panyo kaysa balabal. 2. Higit na bata si Jerry kaysa kay Freddie. , 3. Pinakamalusog si Nelson sa tatlong magkakapatid. , 4. Tahimik na bata si Roel. , 5. Ako na ang may pinakamagarang bahay dito. , 6. Higit na maunlad ang bukas na darating. , 7. Masaya ang buhay sa probinsya. , 8. Napakahuli na upang magsisi. , 9. Di masyadong matigas ang ice cream gaya nitong ice drop. , 10. Kami ay mabuting mamamayan.

Written by Winona · 1 min read >


PANUTO: Salungguhitan at itala sa wastong hanay sa ibaba ang bilang ng mga pangungusap na kinabibilangan ng kaantasan nito.


1. Mas magaan ang panyo kaysa balabal. 2. Higit na bata si Jerry kaysa kay Freddie.
3. Pinakamalusog si Nelson sa tatlong magkakapatid.
4. Tahimik na bata si Roel.
5. Ako na ang may pinakamagarang bahay dito.
6. Higit na maunlad ang bukas na darating.
7. Masaya ang buhay sa probinsya.
8. Napakahuli na upang magsisi.
9. Di masyadong matigas ang ice cream gaya nitong ice drop.
10. Kami ay mabuting mamamayan.​

ANTAS NG PANG URI

Answer:

1. Mas magaan ang panyo kaysa balabal.

  • Ang antas ng pang uri na ginamit ay pahambing, di-magkatulad na pahambing ang ginamit.

2. Higit na bata si Jerry kaysa kay Freddie.

  • Ang antas ng pang uri na ginamit ay pahambing pa din, di-magkatulad na pahambing ang ginamit.

3. Pinakamalusog si Nelson sa tatlong magkakapatid.

  • Ang antas ng pang uri na ginamit ay pasukdol.

4. Tahimik na bata si Roel.

  • Ang antas ng pang uri na ginamit ay lantay.

5. Ako na ang may pinakamagarang bahay dito.

  • Ang antas ng pang uri na ginamit ay pasukdol.

6. Higit na maunlad ang bukas na darating.

  • Ang antas ng pang uri na ginamit ay pahambing na di-magkatulad.

7. Masaya ang buhay sa probinsya.

  • Ang antas ng pang uri na ginamit ay lantay.

8. Napakahuli na upang magsisi.

  • Ang antas ng pang uri na ginamit ay lantay, sapagkat ang “napaka”- ay panlapi lamang.

9. Di masyadong matigas ang ice cream gaya nitong ice drop.

  • Ang antas ng pang uri na ginamit ay pahambing na di-magkatulad.

10. Kami ay mabuting mamamayan.​

  • Ang antas ng pang uri na ginamit ay lantay.

Ang mga may salungguhit na salita ay ang mga may antas na pang uri.

Tatlong antas ng pang uri?

brainly.ph/question/2256453

#LETSSTUDY


Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.