Education

Panuto: Sumulat ng talata ayon sa nabasa., A. Ano ang mangyayari kung ang lahat ay tutulad sa ginawang ito ng mga Muslim at Kristiyano? , 10 puntos ibibigay ko

Written by Winona · 7 sec read >


Panuto: Sumulat ng talata ayon sa nabasa.


A. Ano ang mangyayari kung ang lahat ay tutulad sa ginawang ito ng mga Muslim at Kristiyano?

10 puntos ibibigay ko​

Sumulat ng talata ayon sa nabasa


Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.