Education

PATULONG PLEASE, BUKAS NA DEADLINE, SANA SERYOSOHIN., Gawain: SINURI KO! NAPAGPASYAHAN KO! , Inaasahan na ang mga mag-aaral ay matalinong nakapagpapasya sa pagtugon sa mga pagbabago ng salik na nakaaapekto sa demand. Panuto: 1. Gupitin ang papel na may naka label na 201ccut here201d , 2. Isa isang gupitin ang mga larawan na nasa papel 3. Pag isipan ng mabuti kung saan naaangkop na salik sa demand ang mga produktong nagupit, at 4. Idikit ito sa mga sumusunod na kahon na inyong makikita sa ilalim kung ito ba ay kabilang sa salik ng demand na KITA, PANLASA, PRESYO NG MAGKAUGNAY NA PRODUKTO, DAMI NG MAMIMILI, at INAASAHAN NG MGA MAMIMILI. 5. Magiging gabay ninyo ang napag-aralan sa inyong modyul.

Written by Winona · 25 sec read >


PATULONG PLEASE, BUKAS NA DEADLINE, SANA SERYOSOHIN.


Gawain: SINURI KO! NAPAGPASYAHAN KO!                

 Inaasahan na ang mga mag-aaral ay matalinong nakapagpapasya sa pagtugon sa mga pagbabago ng salik na   nakaaapekto sa demand. Panuto:  1. Gupitin ang papel na may naka label na “cut here”
2. Isa isang gupitin ang mga larawan na nasa papel 3. Pag isipan ng mabuti kung saan naaangkop  na salik sa demand ang mga produktong nagupit, at 4. Idikit ito sa mga sumusunod na kahon na inyong makikita sa ilalim kung ito ba ay kabilang sa salik ng demand na KITA, PANLASA,      PRESYO NG MAGKAUGNAY NA PRODUKTO, DAMI NG MAMIMILI, at INAASAHAN NG MGA MAMIMILI. 5. Magiging gabay ninyo ang napag-aralan sa inyong modyul.​

5f1b989444ab91e9af97e63289eabd8d

Answer:

Cant understand to study.

Explanation:

#CARRYONLEARNING


Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.