Education

Sa Loob ng Love Class, Ni Eric O. Cari\xf1o, Sagutin ang sumusunod na tanong:, 1. Bakit itinuturing na pasanin sa eskuwelahan ang mga mag-aaral na , binanggit sa teksto. Patunayan., 2. Paano ipinakita sa salaysay ang naiibang pagmamahal ng guro sa , kaniyang mga mag-aaral?, 3. Sino ang maaaring makaimpluwensiya kung bakit maraming mag-aaral , ang nagiging problema ng mga guro? Patunayan ang iyong sagot., 4. Anong damdamin ang nangingibabaw sa kabuoan ng teksto? Patunayan , ang iyong sagot., 5. Kung ikaw ang guro ng mga mag-aaral na binabanggit sa teksto, gagawin , mo rin ba ang ginawa niya? Pangatuwiran ang sagot., 6. Paano naiiba ang pangyayari sa dalawang kuwentong iyong binasa? , Patunayan.,

Written by Winona · 31 sec read >


Sa Loob ng Love Class


Ni Eric O. Cariño

Sagutin ang sumusunod na tanong:

1. Bakit itinuturing na pasanin sa eskuwelahan ang mga mag-aaral na

binanggit sa teksto. Patunayan.

2. Paano ipinakita sa salaysay ang naiibang pagmamahal ng guro sa

kaniyang mga mag-aaral?

3. Sino ang maaaring makaimpluwensiya kung bakit maraming mag-aaral

ang nagiging problema ng mga guro? Patunayan ang iyong sagot.

4. Anong damdamin ang nangingibabaw sa kabuoan ng teksto? Patunayan

ang iyong sagot.

5. Kung ikaw ang guro ng mga mag-aaral na binabanggit sa teksto, gagawin

mo rin ba ang ginawa niya? Pangatuwiran ang sagot.

6. Paano naiiba ang pangyayari sa dalawang kuwentong iyong binasa?

Patunayan.


Answer:

1.dahil bawat mag-aaral ay May sariling ugali May makukulit,maldita at lahat lahat na

3.ang mga magulang po

Explanation:

sorry dahil hindi ko sinagotan yung 2,4,5,6 dahil nakabatay po yan sa tekstong iyong binasa at wala po rin kasi dito yung kwento sorry

pa brainliest po


Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.