Education

Sa paanong epektibong paraan maiwawaksi ang diskriminasyon sa kasarian sa bawat bansa? May pag-asa bang mawala ang isyu o suliraning ito? Kung mayroon, hanggang kailan ang pakikibaka ng mga naaapi?

Written by Winona · 22 sec read >


Sa paanong epektibong paraan maiwawaksi ang diskriminasyon sa kasarian sa bawat bansa? May pag-asa bang mawala ang isyu o suliraning ito? Kung mayroon, hanggang kailan ang pakikibaka ng mga naaapi?​

Answer:

Maiwawaksi ang deskriminasyon kung wala tayong mapaghusgang mata, walang deskriminasyon kung may respeto ka sa iyong kapwa, ang respeto ay may kalakip na pagtanggap kung saan malawak ang iyong pag-iisip kung saan hindi mo tinitingnan ang iyong kapwa sa kung ano man ang kanyang kasarian, katayuan sa buhay, at kaanyuan. Tandaan ang respeto ay hindi hinihingi itoy kusang binibigay at nararapat mo iyong matanggap at karapatan mo yan bilang isang isang mamamayan bilang isang indibidwal.


Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.