Education

Sagutin ang mga sumusunod na tanong. 1. Ibigay at ilarawan ang mga patakarang ipinatupad ng mga Amerikano sa ating bansa sa panahon ng kanilang pananakop., 2. Ano ang naging epekto ng mga patakarang ito sa pamumuhay ng mga Pilipino? , 3. Naging makatarungan ba sa mga Pilipino ang pagpapatupad ng malayang kalakalan sa ating bansa ?, 261bAUTO 02801d071d181d0f02801d1b261a , 2022 Rude Answer=02801d071d181d0f02801d1b , 2022 Wrong Answer=02801d071d181d0f02801d1b , 2022 02741d0f0274s1d070274sE=02801d071d181d0f02801d1b , 2022 026a02741d041d0f1d0d1d18029f1d071d1b1d07=02801d071d181d0f02801d1b , 2022 POINTS ONLY= REPORT 27bd029902801d00026a0274029f026a1d07s1d1b27bd , 2022 Perfect Answer=029902801d00026a0274029f026a1d07s1d1b , 2022 1d041d0f028002801d071d041d1b Answer =029902801d00026a0274029f026a1d07s1d1b , 2022 1d041d0f1d0d1d18l1d07teAnswer=029902801d00026a0274029f026a1d07sT, u”dont answer it if you dont know”

Written by Winona · 36 sec read >


Sagutin ang mga sumusunod na tanong. 1. Ibigay at ilarawan ang mga patakarang ipinatupad ng mga Amerikano sa ating bansa sa panahon ng kanilang pananakop.


2. Ano ang naging epekto ng mga patakarang ito sa pamumuhay ng mga Pilipino?

3. Naging makatarungan ba sa mga Pilipino ang pagpapatupad ng malayang kalakalan sa ating bansa ?

☛AUTO ʀᴇᴘᴏʀᴛ☚
• Rude Answer=ʀᴇᴘᴏʀᴛ
• Wrong Answer=ʀᴇᴘᴏʀᴛ
• ɴᴏɴsᴇɴsE=ʀᴇᴘᴏʀᴛ
• ɪɴᴄᴏᴍᴘʟᴇᴛᴇ=ʀᴇᴘᴏʀᴛ
• POINTS ONLY= REPORT ➽ʙʀᴀɪɴʟɪᴇsᴛ➽
• Perfect Answer=ʙʀᴀɪɴʟɪᴇsᴛ
• ᴄᴏʀʀᴇᴄᴛ Answer =ʙʀᴀɪɴʟɪᴇsᴛ
• ᴄᴏᴍᴘlᴇteAnswer=ʙʀᴀɪɴʟɪᴇsT​​

dont answer it if you dont know​

Answer:

1. Pasipikasyon at Patakarang Kooptasyo

Patakaran Pasipakasyon ay layuning supilin ang damdaming ng nasyonalismo ng nakararaming Pilipino

Patakaran Kooptasyon ay upang pumayag ang mga Pilipino na manumpa sa katapatan ng mga Amerikan

2. Ang mga patakaran na ito ay nagbago sa mga pamumuhay ng mga pilipino dahil nag iba ang kanilang pananaw sa ating bayan na kung saan tayo ay isang pamamay ari ng america at ang mga kultura ay nagsasama sama na.

3. Naging makatarungan ito dahil nagkaroon ng malayang pakikikalakal ang ating mga kababayan na hindi na kailangan umasa sa mga ibang bansa.


Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.