Education

Sebuah sudut dengan pelurusnya mempunyai perbandingan 3:4 berapakah besar sudut tersebut?, bantuin ya kk kumohon

Written by Winona · 17 sec read >


Sebuah sudut dengan pelurusnya mempunyai perbandingan 3:4 berapakah besar sudut tersebut?


bantuin ya kk kumohon ​

Jawab:

77,143°

(pendekatan 3 angka desimal di belakang koma)

Penjelasan dengan langkah-langkah:

Diketahui:

Sebuah sudut dengan pelurusnya mempunyai perbandingan 3 : 4.

Ditanya:

Besar sudut tersebut

Jawab/Penyelesaian:

Dua buah sudut saling berpelurus jika jumlah besar sudut-sudut tersebut sama dengan 180°.

Oleh karena itu, jika besar sudut tersebut dinyatakan dengan x, maka:

x = (nilai rasio x) / (jumlah rasio) × 180°

⇔ x = 3 / (3+4) × 180°

       = 3/7 x 180°

       = (540/7) derajat

       = (77 ¹/₇) derajat

       ≈ 77,143°

∴ Jadi, besar sudut tersebut adalah 77,143° (pendekatan 3 angka desimal di belakang koma).


Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.