Education

Sino at ano ang nangyari kay Haring Duncan?

Written by Winona · 11 sec read >


Sino at ano ang nangyari kay Haring Duncan?​

\huge\color{Orange}{\boxed{\tt{Answer:}}}

Sinaksak ni Macbeth si Duncan. Bumalik siya, puno ng dugo at hawak pa rin ang mga sandata ng pagpatay. Para siyang nabigla. Tinulungan siya ni Lady Macbeth na magtanim ng mga madugong sundang sa mga lasing na guwardiya ni Duncan.

Explanation:

Hope it helps.


Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.