Education

Sumulat ng isang pormal na sulatin tungkol sa 201cKarapatan ng, isang Bata.201d, pasagot po plss i bribrainlist kopo kayo

Written by Winona · 28 sec read >


Sumulat ng isang pormal na sulatin tungkol sa “Karapatan ng


isang Bata.”

pasagot po plss i bribrainlist kopo kayo

Answer:

Mga karapatan ng bata

Ang pagtataguyod sa mga karapatan ng

mga bata at kabataan ay kasing-dali ng 1-2-3-4

1) Walang-diskriminasyon

Tratuhin nang patas ang lahat at may paggalang

2) Karapatan sa buhay, mabuhay ng ligtas (survival) at pag-unlad

Ang mga bata at kabataan ay may karapatan sa mga saligang pangangailangan upang mabuhay, at umunlad

3) Pinakamahusay na interes ng

mga bata at kabataan

Palaging tanungin ang inyong sarili: “ang desisyon bang ginagawa ko ay mabuti para sa mga bata?”

4) Igalang ang pananáw ng mga bata at kabataan

Ang mga bata at kabataan ay kailangang kasali at isaalang-alang ang kanilang mga pananaw kapag gumagawa ng mga desisyon na nakakaapekto sa kanila

Mga karapatan ng bata

Explanation:

hope it helps! good luck


Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.