Education

Tayahin, panuto:, A. Gumawa ng mga plakard gamit ang oslo paper na nagpapakita ng mga o alituntunin para sa pananatili ng tahimik at malinis na paligid , B. Maging malikhain sa pagre-recycle. Gumawa ng kapaki-pakinabang na gamit sa mga bagay na maaari nang itapon. kunan ito ng larawan at idikit sa band paper upang maisumite sa guro, nonsense=report

Written by Winona · 13 sec read >


Tayahin


panuto:
A. Gumawa ng mga plakard gamit ang oslo paper na nagpapakita ng mga o alituntunin para sa pananatili ng tahimik at malinis na paligid

B. Maging malikhain sa pagre-recycle. Gumawa ng kapaki-pakinabang na gamit sa mga bagay na maaari nang itapon. kunan ito ng larawan at idikit sa band paper upang maisumite sa guro

nonsense=report

Answer:

Gawa ka po ng plackcard


Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.