Education

Title of the Lenson: Internctions in Estuaries and Inter Activity 1- Complete Me A. Directions/Instructions: Illustrate the organisms inside the circle. Choose the correct organisms in the box below to complete the food web. Human sunlight Plant Detritus Guide Questions: 1. What are the living things and non living in the food web? 2. What is the source of energy? 3. Explain the amount of energy given from one organism to another

Written by Winona · 17 sec read >


Title of the Lenson: Internctions in Estuaries and Inter Activity 1- Complete Me A. Directions/Instructions: Illustrate the organisms inside the circle. Choose the correct organisms in the box below to complete the food web. Human sunlight Plant Detritus Guide Questions: 1. What are the living things and non living in the food web? 2. What is the source of energy? 3. Explain the amount of energy given from one organism to another​

Answer:

Ito po yung answer hindi kasi masubmit.

Study Well!! ^-^


b052890937a035eb7566c52878ffc7a1

Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Up Next: Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang talumpati ni Pang. Dilma Rouseff., Pagkatapos ay sagutin ang mga sumusunod na tanong., Sipi mula sa Talumpati ni Dilma Rouseff sa Kaniyang Inagurasyon (Kauna-unahang Pangulong Babae ng Brazil), Enero 1, 2011 Isinalin sa Filipino ni Sheila C. Molina, Minamahal kong Brazilians,, kahirapan,, Tinitiyak ng aking pamahalaan na lalabanan at susugpuin ang labis gayundin, ang lumikha ng mga pagkakataon para sa lahat., Nakita natin noon sa dalawang terminong panunungkulan ni Pangulong Lula kung paano nagkaroon ng pagkilos sa kamalayang panlipunan. Gayunpaman, nanatili sa kahihiyan ang bansa sapagkat hindi nawala ang kahirapan at nagkaroon ng mga hadlang upang patunayang maunlad na nga tayo bilang mamamayan., “Hindi ako titigil hanggat may mga Brazilians na walang pagkain sa kanilang hapag, may mga pamilyang pakalat-kalat sa mga lansangan na nawawalan ng pag-asa, at habang may mahihirap na batang tuluyan nang inabandona. Magkakaroon ng pagkakaisa ang pamilya kung may pagkain, kapayapaan at kaligayahan. Ito ang pangarap na pagsisikapan kong maisakatuparan.”, Hindi ito naiibang tungkulin ng isang pamahalaan, isa itong kapasyahan na dapat gampanan ng lahat sa lipunan. Dahil dito, buong pagpapakumbaba kong hinhingi ang suporta ng mga institusyong pampubliko at pampribado, ng lahat ng mga partido, mga nabibilang sa negosyo at mga manggagawa, mga unibersidad, ang ating kabataan, ang pamamahayag, at ang lahat na naghahangaad ng kabutihan para sa kapwa., Not for Sale Sa pagsugpo nang labis na kahirapan, kailangang bigyang priyoridad ang mahabang panahong pagpapaunlad. Ang mahabang panahong pagpapaunlad ay lilikha ng mga hanapbuhay para sa kasalukuyan at sa darating pang henerasyon., Kailangan ang paglagong ito, kasama ang matatag na programang panlipunan upang malabanan ang hindi pantay na kita at pagkakaroon ng rehiyonal na pagpapaunlad., Nangangahulugan ito at muli kong sasabihin na ang pagpapanatili ng katatagan ng ekonomiya ang pinakamahalaga, sa nakasanayan na natin, kasama ang matibay na paniniwala na sinisira ng inflation ang ating ekonomiya na nakakaapekto sa kita ng mga manggagawa, Nakatitiyak ako na hindi natin papayagan ang lasong ito na sirain ang ating ekonomiya at magdusa ang mahihirap na pamilya., Patuloy nating palalakasin ang ating panlabas na pondo upang matiyak na balanse ang panlabas na deposito at maiwasan ang pagkawala nito. Gagawin natinnang walang pag aalinlangan sa mga multilateral na paraan na ipaglaban ang maunlad at pantay na mga polisiyang pang-ekonomiya, na pangangalagaan ang bansa laban sa hindi maayos na kompetsiyon at dapat na maunawaan ang daloy ng kapital na ipinakikipaglaban., Hindi natin pahihintulutan ang mayayamang bansa na pinapangalagaan ang sariling interes na nagpapahirap sa maraming bansa sa mundo sa kabila ng kanilang sama-samang pagpupunyagi ay walang pagbabagong nagaganap., Ipagpapatuloy nating mapahusay ang paggastos ng pera ng bayan., Sa buong kasaysayan ng Brazil, pinili nitong itayo ang isang estado na nagbibigay ng mga pangunahing pangangailangan at kapakanan ng mamamayan., Malaking halaga ang kakailanganin nito para sa lahat, ngunit nangangahulugan ito na may tiyak na pensiyon, unibersal na pangangalaga sa kalusugan at mga serbisyong pang edukasyon. Samakatuwid, ang pagpapaunlad ng serbisyo publiko ay kailangan habang isinasaayos natin ang paggastos ng pamahalaan., Isa pang mahalagang salik sa maayos na paggasta ay ang pagpapataas ng antas ng pamumuhunan sa punto ng pangkaraniwang gastusin sa pagpapatakbo ng negosyo. Mahalaga ang pamumuhunang pampubliko sa pag-impluwesniya sa pamumuhunang pampribado at kasangkapan sa rehiyonal na pagpapaunlad. Sa pamamagitan ng Growth Acceleration Program at My, House,, My, Life, Program,panantilihin natin ang pamumuhunan sa mahigpit at maingat na pagsusuri ng, Pangulo ng Republika at ng mga Ministro., Patuloy na magsisilbing instrument ang Growth Acceleration Program na pagtutulungan ng pagkilos ng pamahalaan at boluntaryong koordinasyon ng pamumuhunang estruktura na binuo ng mga estado at mga munipalidad. Ituturo rin nito ang pagbibigay ng insentibo sa pamumuhunang pampribado na pinahahalagahanang lahat ng insentibo upang buuin ang pangmatagalang mga pondong pampribado.., nly Ang pamumuhunan sa World Cup at Olympics ang magbibigay ng pangmatagalang pakinabang sa kalidad ng pamumuhay sa lahat ng bumubuo ng rehiyon. ahamumuhian sa world cup of olympics ang magbibigay ng pag, Magiging gabay rin ang prinsipyong ito sa polisiya ng panghimpapawid na transportasyon. Walang duda na dapat nang mapaunlad at mapalaki ang ating mga paliparan para sa World Cup at Olympics. Ngunit ang pagpapanlad na nabanggit ay nararapat na isagawa na ngayon, sa tulong ng lahat ng Brazilian.,