Education

Tukuyin kung aling laro ang matatawag na insasion gante. Segunan Gawain sa Pagkatuto Bilang 1: Tingnan ang mga larawan sa iba tanong sa ibaba. Ipaliwanag ang iyong sagot. Isulat ito sa iyong lamade

Written by Winona · 10 sec read >


Tukuyin kung aling laro ang matatawag na insasion gante. Segunan Gawain sa Pagkatuto Bilang 1: Tingnan ang mga larawan sa iba tanong sa ibaba. Ipaliwanag ang iyong sagot. Isulat ito sa iyong lamade​

Answer:

back to the public and private sector and the other day and night


Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.