Education

u”tukuying kung Anong salik sa pagsasaalang-alang sa pagbigkas ng napakinggang tula ang tinutukoy ng grupo ng mga salita sa bawat bilang.Isulat sa hiwalay na sagutang papel ang iyong sagot. 1. Lalas o bigat ng pagbigkas sa pantg ng salita 2. pagbaba at pagtaas ng tinig sa pagbigkas 3. bilis o bagal ng pagbigkas 4. haba at hinto ng pagkakabigkas 5. sa pagbigkas ng tula, suriin at alamin Muna ang tema ng tula upang maiparating nang wasto sa mga tagapakinig ang ____________ ng tula”

Written by Winona · 17 sec read >


tukuying kung Anong salik sa pagsasaalang-alang sa pagbigkas ng napakinggang tula ang tinutukoy ng grupo ng mga salita sa bawat bilang.Isulat sa hiwalay na sagutang papel ang iyong sagot. 1. Lalas o bigat ng pagbigkas sa pantg ng salita 2. pagbaba at pagtaas ng tinig sa pagbigkas 3. bilis o bagal ng pagbigkas 4. haba at hinto ng pagkakabigkas 5. sa pagbigkas ng tula, suriin at alamin Muna ang tema ng tula upang maiparating nang wasto sa mga tagapakinig ang ____________ ng tula​

4fce5270d7dc1a8de7db2b4547615518

Answer:

Grabe walang sumagot

Explanation:


Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.