Education

walang dapat gawin ngayon ang mg government prosecutors kundi ituloy-tuloy ang pag-iimbestiga buhat sa impormasyong ibinigay sa America.

Written by Winona · 12 sec read >


walang dapat gawin ngayon ang mg government prosecutors kundi ituloy-tuloy ang pag-iimbestiga buhat sa impormasyong ibinigay sa America.​

TANONG:

walang dapat gawin ngayon ang mg government prosecutors kundi ituloy-tuloy ang pag-iimbestiga buhat sa impormasyong ibinigay sa America.

SAGOT:

Oo dahil kailangan nila maimbistigahan agad ito upang ito ay malaman ng biktima kung sino o ano ang buong nangyari.


Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.