Education

Ytopic: nalibang yungib ni brigido alba, 1. Sino sa dalawang tauhan na inyong napakinggan ang higit na nakapukaw ng inyong pansin? Bakit?, 2. Bakit lumuwas si Brigido Alba sa lungsod? , 3. Ano ang iyong mararamdaman kung ikaw ang nasa kalagayan ni Brigido noong tanggihan ng ospital ang kanyang anak? , 4. Sa iyong opinyon, kung naging maunlad ang buhay ni Brigido sa lungsod, nanaisin pa ba niyang bumalik sa kanilang nayon? Bakit?, 5., Sang-ayon ka ba sa naging pasya ni Brigido sa alok ni Mr. Abad? Bakit?

Written by Winona · 19 sec read >


Ytopic: nalibang yungib ni brigido alba


1. Sino sa dalawang tauhan na inyong napakinggan ang higit na nakapukaw ng inyong pansin? Bakit?

2. Bakit lumuwas si Brigido Alba sa lungsod?

3. Ano ang iyong mararamdaman kung ikaw ang nasa kalagayan ni Brigido noong tanggihan ng ospital ang kanyang anak?

4. Sa iyong opinyon, kung naging maunlad ang buhay ni Brigido sa lungsod, nanaisin pa ba niyang bumalik sa kanilang nayon? Bakit?

5.
Sang-ayon ka ba sa naging pasya ni Brigido sa alok ni Mr. Abad? Bakit?​​​

Answer:

san po ung kwento tanong kasi agad eh


Patulong po pwede 3 – 5 sentences

Winona in Education
  ·   5 sec read

Leave a Reply

Your email address will not be published.